Kontakt

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.krivanobchod.sk je spoločnosť Marián Sivulič - Kriváň.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Marián Sivulič - Kriváň
so sídlom Hlavná 136, 080 01 Prešov,
IČO: 17 153 051
DIČ: 1020739258
IČ DPH: SK1020739258

zapísaná Obvodný úrad v Prešov, odbor živnostenského podnikania č. OŽP-Z/2005/10281-2/CR1, číslo živnostenského registra 707-7859
číslo účtu IBAN: SK8975000000000383207323; v prípade Vašej objednávky a možnosťou platby prevodom na bankový účet ako var. symbol uveďte číslo Vašej objednávky.
Telefón : 051/773 20 23, 0905 524 188, 0905 126 080, 0905 126 080 , 0907 386 064
Email : krivanobchod@gmail.com

Adresa pre osobný odber tovaru na pobočke:
Kriváň - metrový,bytový textil
Hlavná 136
080 01 Prešov
odber je možný len v prevádzkových hodinách predajne.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
Kamenná predajňa
Kriváň - metrový textil,
Hlavná 136,
080 01 Prešov
Kontakt
+421 905 524 188
+421 905 126 080 
+42+ 907 386 064
info@krivanobchod.sk
Marián Sivulič - Kriváň,
Hlavná 136, 080 01 Prešov

IČO: 17153051
DIČ: 1020739258
IČ DPH: SK1020739258
0
Váš košík